主页 > 读书心得 > 浣溪沙·闲弄筝弦懒系裙原文,翻译,赏析

浣溪沙·闲弄筝弦懒系裙原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

浣溪沙·闲弄筝弦懒系裙原文,翻译,赏析

浣溪沙·闲弄筝弦懒系裙原文:闲弄筝弦懒系裙。铅华消尽见天真。眼波低处事还新。
怅恨不逢如意酒。寻思难值有情人。可怜虚度琐窗春。浣溪沙·闲弄筝弦懒系裙
拼音解读:xián nòng zhēng xián lǎn xì qún 。qiān huá xiāo jìn jiàn tiān zhēn 。yǎn bō dī chù shì hái xīn 。
chàng hèn bú féng rú yì jiǔ 。xún sī nán zhí yǒu qíng rén 。kě lián xū dù suǒ chuāng chūn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: 医学书读书