主页 > 读书心得 > 碧牡丹原文,翻译,赏析

碧牡丹原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

碧牡丹原文,翻译,赏析

碧牡丹原文:翠袖疏纨扇。凉叶催归燕。一夜西风,几处伤高怀远。细菊枝头,开嫩香还遍。月痕依旧庭院。
事何限。恨望秋意晚。离人鬓华将换。静忆天涯,路比此情犹短。试约鸾笺,传素期良愿。南云应有新雁。碧牡丹
拼音解读:cuì xiù shū wán shàn 。liáng yè cuī guī yàn 。yī yè xī fēng ,jǐ chù shāng gāo huái yuǎn 。xì jú zhī tóu ,kāi nèn xiāng hái biàn 。yuè hén yī jiù tíng yuàn 。
shì hé xiàn 。hèn wàng qiū yì wǎn 。lí rén bìn huá jiāng huàn 。jìng yì tiān yá ,lù bǐ cǐ qíng yóu duǎn 。shì yuē luán jiān ,chuán sù qī liáng yuàn 。nán yún yīng yǒu xīn yàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: